SERVICE

i-Space

i-Space คือระบบการให้บริการ อินเตอร์เน็ตไร้สายภายในอาคาร ที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้พักอาศัย แต่สะดวกสบายต่อเจ้าของอาคารทั้งด้าน การลงทุนติดตั้ง หรือการดูแลรักษาระบบ เพราะเรามี ซอฟแวร์ IMS-I เป็นสมองของการให้บริการสำหรับควบคุมคุณภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยซอฟแวร์นี้ ถูกพัฒนา โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจน มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าที่มีประสบการณ์ตรง คอยดูแลระบบให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง

 

 
 
 

จุดเด่นของ i-Space

 
 • •ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์โดยตรงด้านการบริการอินเตอร์เน็ตในอาคารกว่า 5 ปี
 • Bandwidth Management ช่วยบริหารความเร็วอินเตอร์เน็ต แก้ปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า และ การ Download ปริมาณมากๆของโปรแกรมพวก P2P เช่น Bittorrent ได้
 • รูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งแบบ Prepaid คือผู้ใช้งานซื้อบัตร แล้วใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือ Postpaid คือใช้งานก่อนแล้วเรียกเก็บบิลภายหลัง ซึ่งสามารถตั้งราคาตามความเร็วที่แตกต่างกันได้
 • บริหารจัดการผ่านเวปทั้งจากภายในอาคารและผ่านอินเตอร์เน็ตในกรณีผู้ดูแลนอกอาคาร
 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบได้หลายระดับ เช่น พนักงานขาย, ผู้ดูและระบบ, เจ้าของอาคาร เป็นต้น
 •  ตรวจสอบและปรับปรุงการให้บริการได้ง่ายดาย ด้วยรายงานที่หลากหลายและครบถ้วน และมีระบบเก็บข้อมูลการจราจรทาง
  คอมพิวเตอร์ย้อนหลัง ตามกฏกระทรวง ICT เพื่อความโปร่งใสของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างถูกกฏหมาย และฟังก์ชั่นการใช้งาน
  ที่แสนฉลาดอีกมากมายอย่าง เช่น เข้าใช้งานโดยไม่ต้องป้อน Username/Password ด้วยวิธีจำเครื่องของผู้ใช้บริการ, สมัครใช้
  บริการด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์, ระบบหยุดการคิดค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการรับส่งข้อมูล เป็นต้น
 •  สำรวจสัญญาณให้ก่อนติดตั้งจริงเพื่อความมั่นใจในความครอบคลุมของสัญญาณ พร้อมจัดทำรายงาน การสำรวจสัญญาณเพื่อความเข้าใจในระบบที่ได้ติดตั้งไว้ ภายหลัง
 •  Call Center 24 ชม. สำหรับแจ้งปัญหา และ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
 •  ใช้อุปกรณ์ Wifi มาตรฐานเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนให้ทันที ไม่ต้องรอส่งซ่อม
 

Business Solution

 

เพราะเราทราบดีว่า การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ Internet นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยุ่งยาก สำหรับเจ้าของธุรกิจอาคารที่พักอาศัย เพราะต้องการความรู้ ทางเทคนิค และประสบการณ์เฉพาะทาง ดั้งนั้นรูปแบบธุรกิจที่เราเสนอนั้น จะมีการให้คำปรึกษาและให้บริการดูและรักษา ทั้งระบบหรือที่เรียกว่า Maintenance Service ไปด้วยในทั้งสองรูปแบบ ดังนี้

 

1. i-Space - Turnkey (แบบขายทั้งระบบ)

 
 •  อาคารจะได้รับการเข้าสำรวจการกระจายของสัญญาณ อินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมทำเอกสาร ประกอบก่อนดำเนินการติดตั้ง
 •  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทุน
 • ระยะเวลาติดตั้งประมาณ 2-3 วันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการเดินสายและจำนวนอุปกรณ์ Access Point
 • บริษัทประกันส่วนแบ่งรายได้ดีที่สุด 15 วันหลังเซ็นสัญญา เมือมีคู่แข่งเปรียบเทียบ

* ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ ซึ่งราคาจริงอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความยากง่ายของการติดตั้ง, จำนวนและรุ่นของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้

 
จำนวน Access point รูปแบบอาคาร ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
4-8 เหมาะสำหรับอาคารสูง 4 ชั้น ~ 70,0000
10-20 เหมาะสำหรับอาคารสูง 5 ชั้น ~ 110,0000
16-32 เหมาะสำหรับอาคารสูง 8 ชั้น ~ 140,0000
20-40 ขึ้นไป เหมาะสำหรับอาคารสูง 8 ชั้นไป ~ 170,0000
 

2. i-Space Service (แบบการแบ่งรายได้)

 
 • บริษัทเป็นผู้ลงทุน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์ และ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนจากผู้ให้บริการหลัก (ISP) ให้ทั้งหมด
 • บริการ Call center 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้า, เข้าแก้ปัญหาที่อาคารภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้ง กรณีไม่สามารถแก้ปัญหาจากอินเตอร์เน็ตได้
 • อุปกรณ์ทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธ์ของเจ้าของอาคารเมื่อครบระยะสัญญา บริษัทประกันส่วนแบ่งรายได้ดีที่สุด 15 วันหลังเซ็นสัญญา เมือมีคู่แข่งเปรียบเทียบ

* บริษัทฯของสงวนสิทธิในการสำรวจอาคารก่อนพิจารณาลงทุนติดตั้งระบบ

** บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเงื่อนไขของการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
รายรับจากการใช้บริการต่อเดือน(บาท) ผลตอบแทนของเจ้าของอาคาร
10,001 - 15,000 20%
15,001 - 20,000 25%
20,000 ขึ้นไป 30%

ADDRESS

IDIO-TECH

59/66 Soi Udomsuk 13 Sukhumvit Road

Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel : 02-743-7099 | Fax 02-743-7011

Email : info @ idio-tech.com

EMAIL / MESSAGE