PRODUCT

4.    Internet Traffic Control

 

4.1.    Proxy Server (เพิ่มความเร็วระบบการใช้งานของ Web)

 

Question: ระบบ Proxy server คืออะไร ทำไมถึงทำให้ความเร็วอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น?

 

Answer: ถ้าเปรียบเทียบการรับ-ส่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตสเหมือน การเปิดก้อกน้ำใช้ภายในบ้าน แล้ว Proxy Server เปรียบสเหมือนแท้งน้ำภายในบ้านนั่นเอง ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูล เช่น File, รูปภาพ, ข้อความ ฯลฯ ที่เคยมีการ Download มาครั้งหนึ่งแล้วไว้ที่ Hard disk ของเครื่องเซอร์ฟเวอร์ กรณีมีการร้องขอข้อมูลดังกล่าวซ้ำ ระบบไม่จำเป็นต้อง Download ข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ตโดยตรง สามารถนำข้อมูลที่เคยเก็บไว้ใน Hard disk ส่งให้ผู้ร้องขอได้โดยทันที

 

จากภาพจะเห็นว่าความเร็วสูงสุดเมือ Download ข้อมูลเพิ่มขึ้นถึง 600K (4000 K เทียบกับ 3400 K) เนื่องจากข้อมูลที่เป็น Web Traffic บางส่วนถูกส่งผ่านโดยระบบ Proxy Server โดยประสิทธิภาพของ Proxy Server จะขึ้นกับอัตรา Hit Rate พูดง่ายๆคือ มีการร้องขอข้อมูลที่มีอยู่ใน Hard disk มากน้อยแค่ไหนนั่นเอง

 

รูปแสดงการเปรียบเทียบความเร็วสูงสุดก่อนและหลังผ่านระบบ Proxy

 

4.2.    จำกัดความเร็วสูงสุดสำหรับการ Upload / Download ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ตาม Price plan ที่ลูกค้าใช้งาน

 

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามความต้องการ โดยสามารถระบุความเร็วแยกตาม Package ที่สร้างขึ้นมาได้ ส่งผลให้

 

- ลดปัญหาการแย่งกันใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น กรณีมีผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่งใช้ Download ข้อมูลตลอดเวลา ผู้ใช้งานจะถูกจำกัดความเร็วสูงสุดตาม Package ที่ได้รับเท่านั้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ติดขัด

 

- สามารถออกโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้หลากหลาย เช่น Price plan ความเร็ว 256/256 Kbps, Package ความเร็ว 512/256 Kbps ซึ่งกำหนดให้ราคาขาย หรือค่าค่าบริการรายเดือนไม่เท่ากัน เป็นต้น

 

4.3.    ระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติ (Dynamic traffic shaping) 

 

โปรแกรม IMSI มีความสามารถในการควบคุมความเร็วผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติโดยระบบนี้เรียบกว่า dynamic traffic shaping ซึ่งหลักการทำงานคือถ้ามีผู้ใช้งานคนใด รับหรือส่งข้อมูลเกินค่าที่กำหนด ระบบจะปรับความเร็วของผู้ใช้งานคนนั้นลงโดยอัตโนมัติ เช่น กำหนดให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตแต่ละคน Download ได้คนละ 1 Mbps กรณีถ้าเปิดฟังก์ชั่นนี้ใช้งานและตั้งค่าการควบคุมไว้ที่ ขั้นที่1 70 % _ขั้นที่2 50% โดยมีความไว 50 %

 

หมายความว่าถ้ามีการรับส่งข้อมูลเฉลี่ยด้วยความเร็วเกิน 50% ของ 1 Mbps ภายในระยะเวลา10 นาที (กำหนดได้) โดยผู้ใช้งานอาจจะมีการ Download file -ขนาดใหญ่หรือ Load Bit torrent ค้างไว้เป็นต้น ระบบจะปรับความเร็วสูงสุดที่ได้รับเหลือ 70% คือ ึ717 Kbps โดยอัตโนมัติและลดลงอีกจนเหลือ 512 Kbps (50%) ถ้ายังมีการดึงข้อมูลเกินค่าที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

 

ซึ่งถ้าผู้ใช้งานไม่มีการดึงข้อมูลแล้วระบบจะปรับความเร็วกลับคืนให้โดยอัตโนมัติ ข้อดีของระบบนี้คือจะสามารถให้ความเร็วสูงสุดต่อผู้ใช้งานได้สูงขึ้นเนื่องจากการรับส่งข้อมูลทั่วไป เช่น การเปิด Web หรือเล่นเกมส์ไม่ใช้งาน Bandwidth สูงตลอดเวลาต่างจากการ Load File ต่างๆ

 

ดังนั้นวิธีการนี้จึงเปรียบเสมือนการลดความเร็วของผู้ที่มีการใช้งาน Bandwidth สูงๆติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแต่สำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปก็จะได้รับความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง นวัตกรรมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเข้างานสัมมนาระดับโลก 2011 International Conference on Network and Computer Science (ICNCS 2011)

 

 

 

 

4.4. กำหนดให้อนุญาตหรือไม่อนุญาต การใช้งานโปรแกรมประเภท Peer to Peer ได้ เช่น UTorrent , Bit comet ฯลฯ

 

ระบบใช้ IPP2P Program สำหรับ Block การใช้งานโปรแกรมประเภท Peer to Peer ซึ่งมีการใช้งาน Bandwidth ของอินเตอร์เน็ตค่อนข้างสูง ผู้ใช้งานส่วนมากมันจะใช้โปรแกรมประเภทนี้ในการ Download File ขนาดใหญ่เช่น หนัง, เพลง หรือ โปรแกรมต่าง ๆ

 

 

 

ADDRESS

IDIO-TECH

59/66 Soi Udomsuk 13 Sukhumvit Road

Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel : 02-743-7099 | Fax 02-743-7011

Email : info @ idio-tech.com

EMAIL / MESSAGE