PRODUCT

เชื่อมต่อ Active Directory (AD), Radius, Property Management System (PMS)

     ระบบ IMSI สามารถปรับแต่งการใช้งานให้เชื่อมต่อกับ Acrive Directory ของ Microsoft โดยสามารถดึงผู้ใช้งานจากระบบ AD มาใช้สำหรับการยืนยันตัวตนได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถปรับแต่งการใช้งานร่วมกับระบบ PMS ต่างๆอาธิเช่น ระบบจัดการห้องพักของโรงแรม ระบบการจัดการผู้ป่วยของ​โรงพยาบาลเป็นต้น ซึ่งการเชื่อมต่อระบบดังกล่าวจะสามารถนำข้อมูลต่างๆของลูกค้ามาใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

 

ADDRESS

IDIO-TECH

59/66 Soi Udomsuk 13 Sukhumvit Road

Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel : 02-743-7099 | Fax 02-743-7011

Email : info @ idio-tech.com

EMAIL / MESSAGE